Numerong puzzle
Numerong puzzle - Ang Panuntunan

Dapat mong ayusin ang mga numero sa pagkakasunud-sunod, mula 1 hanggang 15. Ang unang apat na numero, mula 1 hanggang 4, ay dapat na iniutos sa unang hilera, ang susunod na 4 na numero sa pangalawang hilera at iba pa. Sa huling hilera, sa kanan, dapat ilagay ang walang laman na parisukat.

Ang wastong mga galaw ay binubuo sa pagpapalit ng isang bilang na parisukat na may walang laman na parisukat. Ang mga 2 parisukat na swapped ay dapat na mga kapitbahay (ang bilang na parisukat ay dapat ilagay sa kaliwa, kanan, itaas o ilalim na bahagi ng walang laman na parisukat).

Suwerte sa paglutas ng palaisipan!

Iba pang mga online games

Subukan ang iba pang mga laro ng Laro.org, na pinagsunod-sunod ayon sa kanilang katanyagan:

1. Nonograms
Tuklasin ang mga nakatagong larawan batay sa mga digit na pahiwatig.

2. Futoshiki
Punan ang isang board sa pamamagitan ng paggalang hindi pagkakapantay-pantay

3. X-bola
Alisin ang mga grupo ng mga bola sa tamang pagkakasunud-sunod.

4. Sudoku
Punan ang mga digit ng 9x9 board, na may mga paghihigpit.

5. Bola tagabaril
Gumawa ng mga grupo ng 3 bola hanggang sa oras na naubusan.